THỜI KHÓA BIỂU

THỜI KHÓA BIỂU

 

Thứ Mẫu giáo lớn Mẫu giáo bé
Hai – Giáo dục âm nhạc- Làm quen chữ cái – Giáo dục âm nhạc
Ba – Làm quen với toán – Văn học- Thể dục
– Khám phá khoa học – Khám phá khoa học
Năm – Văn học- Thể dục – Làm quen với toán
Sáu – Tạo hình – Tạo hình

 

 

GHI CHÚ: Hoạt động chiều

 

Mẫu giáo lớn Thứ hai :   Chữ cái                             Mẫu giáo bé       Thứ hai:     Họa

Thứ ba :     Họa                                      Các ngày còn lại hoạt động theo kế hoạch.

Thứ tư :     Ngoại ngữ

Thứ năm:     Chữ cái

Thứ sáu :     Ngoại ngữ

Tin liên quan chuyên mục: Phụ huynh cần biết