Brett Hull Authentic Jersey   Khối 4 | Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành

Khối 4

Lớp : 4A1

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ     LT & Câu Toán Toán TLV
2 Tập đọc     Tiếng Anh Tập đọc Tin học Toán
3 TD Tiếng anh Tiếng anh     LT & Câu TD
4 Toán Toán TC.NT Khoa học     Tiếng Anh
5 Â.nhạc Chính tả TLV   TC.NT
6 Đạo đức Lịch sử Tin học HD học Kĩ thuật
7 Khoa học Kể chuyện Địa lý Đọc sách HD học
8 HD học HD học HD học Mĩ thuật SH lớp

 

 

 

 

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

Thời Khoá Biểu

Lớp : 4A2

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Mĩ thuật Toán
2 Tập đọc Tiếng Anh Tập đọc Toán TD
3 Toán LT & Câu TLV LT & Câu TLV
4 Â.nhạc Toán Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh
5 Khoa học Chính tả TC.NT   TC.NT
6 TD Lịch sử Địa lý Đọc sách Kĩ thuật
7 Đạo đức Kể chuyện Tin học Khoa học HD học
8 HD học HD học HD học HD học SH lớp

 

 

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

 

Thời Khoá Biểu

Lớp : 4A3

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Tin học Toán
2 Â.nhạc Tiếng Anh Tập đọc LT & Câu TLV
3 Tập đọc LT & Câu TLV Mĩ thuật TD
4 Toán Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh
5 Khoa học Chính tả TC.NT   TC.NT
6 Đạo đức Lịch sử Địa lý Khoa học Kĩ thuật
7 HD học Kể chuyện HD học HD học HD học
8 TD HD học Tin học Đọc sách SH lớp

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu

Charley Taylor Womens Jersey