THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2014-2015

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 NĂM HỌC 2014-2015 LỚP 1A1 – GVCN: Phạm Thị Hồng Hà Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ Học vần Học vần Học vần Học vần 2 Học vần Học vần Học vần Học vần Học vần 3 Học vần Toán Thể dục Toán Thể dục 4 Tiếng Anh Hướng dẫn học Toán Hướng dẫn học Toán 5 Hoạt động TT         Nghỉ trưa 6 Mĩ thuật Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Anh Thủ công 7 Đạo đức Tiếng Anh Hoạt động TT Âm nhạc Sinh hoạt lớp 8 Hướng dẫn học TNXH Hướng dẫn học Tiếng Anh Hướng dẫn học LỚP 1A2 – GVCN: ...

Khối 5

Khối 5

Lớp : 5A1   Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ Toán TD Toán TLV 2 Tập đọc LT & Câu Toán LT & Câu Toán 3 Toán Chính Tả Tập đọc Â.nhạc ...

Khối 4

Khối 4

Lớp : 4A1   Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ     LT & Câu Toán Toán TLV 2 Tập đọc     Tiếng Anh Tập đọc Tin học Toán 3 TD Tiếng anh Tiếng anh ...

Khối 3

Khối 3

Lớp : 3A1   Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Toán TLV 2 Tập đọc Tiếng Anh     LT & Câu TD Toán 3 Kể chuyện Toán Tiếng Anh Chính ...

Khối 2

Khối 2

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010. Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ LT & Câu Tiếng Anh Toán Tiếng Anh 2 Tập đọc Toán TC.NT Mĩ thuật TC.NT 3 Tập đọc ...

Khối 1

Khối 1

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010. Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 1 Chào cờ Học vần Học vần Tiếng Anh Mĩ thuật 2 Toán Học vần Học vần TC.NT Học vần 3 Học ...