Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Tô Hiến Thành

Hiệu trưởng: Đào Quốc Vịnh Chức vụ: Bí thư  chi bộ – Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành – Năm sinh: 1955 tại Hà Nội- Cử nhân Luật – Cử nhân Kinh tế – Cử nhân Ngoại ngữ ngành Tiếng Nga – Cử nhân ngoại ngữ ngành Tiếng Trung Quốc – Nghiệp vụ sư phạm bậc II – Tốt nghiệp chuyên ngành Giáo dục Tiểu học – ĐH Thủ Đô Hà Nội – Nguyên cán bộ giảng dạy trường ĐH Kĩ thuật công nghiệp Việt Bắc – Nay là ĐH Thái Nguyên – Nguyên cán bộ ngành thương mại. – Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Tô Hiến Thành. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam Cô ...