Đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Tô Hiến Thành

  Hiệu trưởng: Đào Quốc Vịnh Chức vụ: Bí thư  chi bộ – Hiệu Trưởng Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành – Năm sinh: 1955 tại Hà Nội- Cử nhân Luật- Cử nhân Kinh tế – Cử nhân Ngoại ngữ ngành Tiếng Nga – Cử nhân ngoại ngữ ngành Tiếng Trung Quốc – Nghiệp vụ sư phạm bậc II – Nguyên cán bộ giảng dạy trường ĐH Kĩ thuật công nghiệp Việt Bắc – Nay là ĐH Thái Nguyên – Nguyên cán bộ ngành thương mại Cô Vũ Thị Ngọc Bích – Giáo viên chủ nhiệm lớp 1A1. – Năm sinh: 1991 – Tốt nghiệp trường CĐ sư phạm Hà Nam – Từ  năm 2012 đến nay công tác tại trường ...