Brett Hull Authentic Jersey   Khối 2 | Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành

Khối 2

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010.

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ LT & Câu Tiếng Anh Toán Tiếng Anh
2 Tập đọc Toán TC.NT Mĩ thuật TC.NT
3 Tập đọc Thể dục Tập đọc Chính tả Tập làm văn
4 HĐTT Chính tả Toán HĐTT(TA) Toán
 
6 Toán HĐTT Kể chuyện Thể dục Thủ công
7 Đạo đức HD học TNXH Tập viết HD học
8 HD học Âm nhạc HD học HD học SH lớp

 

Thời Khoá Biểu  Lớp: 2A2

Thực hiện từ ngày 06/ 9/ 2010.

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Thể dục Tiếng Anh Toán Tiếng Anh
2 Tập đọc LT & câu TC.NT HĐTT TC.NT
3 Tập đọc HĐTT Tập đọc Chính tả Tập làm văn
4 HĐTT Toán Toán Mĩ thuật Toán
 
6 Toán Chính tả TNXH Tập viết Thủ công
7 Đạo đức Âm nhạc Kể chuyện TD HD học
8 HD học HD Học HD học HD học SH lớp

 

Thời khoá biểu

Lớp 2A3

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ     LT & Câu Tiếng Anh Toán TLV
2 Tập đọc TD TC.NT Chính tả Tiếng Anh
3 Tập đọc HĐTT Tập đọc HĐTT TC.NT
4 HĐTT Toán Toán Tập viết Toán
5          
6 Toán Âm nhạc Kể chuyện Mĩ thuật Thủ công
7 Đạo đức Chính Tả TNXH HD học HD học
8 HD học HD học HD học TD SH lớp

 

 

                                                  Thời Khoá Biểu Lớp : 2A4

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Âm nhạc Tiếng Anh Toán Tiếng Anh
2 Tập đọc     LT & Câu TC.NT HĐTT TC.NT
3 Tập đọc Toán Tập đọc Chính Tả TLV
4 HĐTT TD Toán TD Toán
5          
6 Toán Chính Tả TNXH Tập viết Thủ công
7 Đạo đức HĐTT Kể chuyện Mĩ thuật HD học
8 HD học HD Học HD Học HD học SH lớp

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu

Charley Taylor Womens Jersey