Khối 5

Lớp : 5A1

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Toán TD Toán TLV
2 Tập đọc LT & Câu Toán LT & Câu Toán
3 Toán Chính Tả Tập đọc Â.nhạc Tin học
4 Khoa học Tiếng Anh TLV Tiếng Anh Khoa học
5 Đạo đức TC.NT Tin học TC.NT  
6 Tiếng Anh Lịch sử Kể chuyện Địa lý Mĩ thuật
7 Đọc sách TD Tiếng Anh Kĩ thuật HD học
8 HD học HD học HD học HD học SH lớp

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

THỜI KHOÁ BIỂU

Lớp : 5A2

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Toán Toán Â.nhạc TLV
2 Tập đọc LT & Câu Tập đọc LT & Câu Tin học
3 Toán Chính Tả TLV Toán Toán
4 Khoa học Tiếng Anh Tin học Tiếng Anh Khoa học
5 Đạo đức TC.NT TD TC.NT  
6 Đọc sách TD Tiếng Anh Địa lý HD học
7 Tiếng Anh Lịch sử Kể chuyện Kĩ thuật Mĩ thuật
8 HD học HD học HD học HD học SH lớp

 

 

 

 

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

 

THỜI KHOÁ BIỂU

Lớp : 5A3

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Toán Toán Toán TLV
2 Tập đọc LT & Câu Tin học LT & Câu Toán
3 Toán Chính Tả Tập đọc Tiếng Anh Khoa học
4 Khoa học Tiếng Anh TLV TC.NT Tin học
5 Đạo đức TC.NTq Tiếng Anh Â.nhạc  
6 Tiếng Anh Lịch sử TD Địa lý HD học
7 Đọc sách HD học Kể chuyện Kĩ thuật SH lớp
8 HD học TD HD học HD học Mĩ thuật

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu

Charley Taylor Womens Jersey