Khối 3

Lớp : 3A1

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ Tiếng Anh Toán Toán TLV
2 Tập đọc Tiếng Anh     LT & Câu TD Toán
3 Kể chuyện Toán Tiếng Anh Chính Tả Tiếng Anh
4 TD Âm nhạc TC.NT TNXH TC.NT
5 Toán Tập đọc      
6 Đọc sách Chính Tả Tập viết Thủ công TNXH
7 Đạo đức HD Học HD học Tin học HD học
8 HD Học Tin học Mĩ thuật HD học SH lớp

 

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

Thời khoá biểu

Lớp 3A2

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ     Tiếng Anh LT & Câu Tập viết TLV
2 Toán Tiếng anh Toán Toán Toán
3 Tập đọc Toán Tiếng anh            TD Tiếng Anh
4 Kể chuyện Tập đọc TC.NT Chính tả TC.NT
5 Đạo đức Âm nhạc      
6 Đọc sách Tin học Mĩ thuật Tin học TNXH
7 Đạo đức Chính Tả TNXH Thủ công HD học
8 HD học HD học HD học HD học SH lớp

 

 

 

 

 

 

Trường TH Tô Hiến Thành

Năm học: 2010- 2011

 

Thời Khoá Biểu

Lớp 3A3

 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
1 Chào cờ     Tiếng Anh Tiếng Anh TD Tiếng Anh
2 TD Tiếng anh TC.NT Toán TC.NT
3 Tập đọc Âm nhạc Toán Chính tả TLV
4 Kể chuyện Tập đọc LT & Câu TNXH           Toán
5 Toán Toán      
6 Đọc sách Chính tả Tập viết Thủ công TNXH
7 Đạo đức Tin học Mĩ thuật HD học HD học
8 HD học HD học HD học Tin học SH lớp

Tin liên quan chuyên mục: Thời khóa biểu