THỜI GIAN BIỂU

Thời gian Nội dung hoạt động
7h – 8h30 Đón trẻ- Ăn sáng- Chơi tự chọn
8h30 – 8h40 Thể dục sáng
8h40 – 9h Vệ sinh- Trò chuyện
9h – 9h20 Hoạt động học (Tiết 1)
9h20 – 9h30 Ăn phụ sáng
9h30 – 9h50 Hoạt động ngoài trời hoặc hoạt động học ( Tiết 2)
9h50 – 10h25 Hoạt động chơi góc
10h25 – 10h40 Vệ sinh chuẩn bị ăn trưa
10h40 – 11h30 Ăn trưa
11h30 – 14h15 Trẻ ngủ trưa – Cô soạn bài hoặc làm đồ dùng dạy học
14h15 – 14h30 Vệ sinh- Xếp dọn sau ngủ
14h30 – 15h Ăn chiều
15h – 15h45 Hoạt động chiều hoặc học năng khiếu
15h45 – 16h Chuẩn bị trả trẻ
16h – 17h30 Trả trẻ- Chơi tự do

Tin liên quan chuyên mục: Phụ huynh cần biết