Thông báo họp phụ huynh học kì I

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIẾN THÀNH

Trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5

Tới dự cuộc họp phụ huynh học sinh của lớp.

* Nội dung: Sơ kết học kì I năm học 2013-2014

* Thời gian:

– Lớp 4A1: 16h00’ thứ sáu, ngày 10 tháng 01 năm 2014

– Lớp 1A1, 1A2, 1A3: 8h00’ thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2014

– Lớp 3A1, 5A2: 9h00’ thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2014

– Lớp 2A1, 2A2, 3A2: 14h00’ thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2014

– Lớp 5A1, 5A3: 15h00’ thứ bảy, ngày 11 tháng 01 năm 2014

– Lớp 4A2, 4A3, 4A4: 8h00’ chủ nhật, ngày 12 tháng 01 năm 2014

* Địa điểm: Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, số 8, 39 ngõ 487 Kim Ngưu, HBT, HN.

Rất mong Quý vị đến dự họp đầy đủ và đúng giờ!

 Hiệu trưởng

      (đã ký)

 

Đào Quốc Vịnh

Tin liên quan chuyên mục: Tin tức