Thông báo họp phụ huynh đầu năm

BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIẾN THÀNH
Trân trọng kính mời Quý vị phụ huynh học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5

Tới dự cuộc họp phụ huynh học sinh của lớp.

* Nội dung: Họp phụ huynh đầu năm học mới 2014-2015

* Thời gian: Thứ bảy,  ngày 13 tháng 09 năm 2014

–  Sáng 8h00 :

+ Lớp 1A1, 1A2

+ Lớp 2A1, 2A2

+ Lớp 3A2

–  Chiều 14h30 :                                            

+ Lớp 3A1

+ Lớp 4A1, 4A2

– Chiều 15h00

+ Lớp 5A1, 5A2, 5A3

* Địa điểm: Trường Tiểu học Tô Hiến Thành, số 39 ngõ 487 Kim Ngưu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Rất mong Quý vị phụ huynh đến dự họp đầy đủ và đúng giờ!

Hiệu trưởng

(đã ký)

 

Đào Quốc Vịnh       

Tin liên quan chuyên mục: Tin tức