KẾT QUẢ THI IOE CẤP QUẬN – NĂM HỌC 2013-2014

KẾT QUẢ THI IOE CẤP QUẬN – NĂM HỌC 2013-2014

 

KHỐI 3
58 1204418147 Nguyên Việt Linh 870 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

60 1203119783 le nguyen lan anh 730 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

39 1204432651 TRAN YEN NHI 1360 30 phút 1 Trường Tiểu học Tô Hiễn Thành Quận Hai Bà Trưng

 

 

KHỐI 4
3 110408300 Ngô Hà Uyên   1870 26 phút 48 giây 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

4 1203819747 Vũ Diệu Trang   1810 28 phút 35 giây 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

15 1202913183 Le Ngoc Thuy Duong   1710 28 phút 35 giây 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

42 1204315342 Do Van Trang   1510 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

54 1203367427 Đoàn Thiên Bảo   1360 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

22 110241513 Hoàng Thạch Tâm Anh   1680 27 phút 20 giây 1 Trường Tiểu học Tô Hiễn Thành Quận Hai Bà Trưng

 

38 1204100956 Dau Phuong Anh   1550 30 phút 1 Trường Tiểu học Tô Hiễn Thành Quận Hai Bà Trưng

 

63 1202783126 VU HA MY   1160 30 phút 1 Trường Tiểu học Tô Hiễn Thành Quận Hai Bà Trưng

 

 

KHỐI 5
22 1204392028 Vương Hà Chi   1790 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

51 1203040847 Trần Minh Đức   1620 27 phút 15 giây 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

58 1202986909 Trần Vinh   1560 30 phút 1 Trường Tiểu học DL Tô Hiến Thành Quận Hai Bà Trưng

 

 

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động của trường tiểu học