KẾT QUẢ HỘI GIẢNG – HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TRƯỜNG

TT

Họ – tên GV

Môn – bài dạy

Lớp

Điểm TB

Đạt giải

Ghi chú

1

Bùi T. Ngọc Bích HĐTT: TT dân tộc- sự đổi thay của qh

3A2

25,7

Nhất GVCNG

2

Nguyễn Thị Thu Tiếng Anh: Unit 9

5A1

19,5

Nhất

3

Vũ Thị Hằng Học vần: oan – oăn

1A2

19,4

Nhất

4

Lê Thị Cúc SHL tuần 19

5A1

24,75

Nhì GVCNG

5

Lê Thanh Phương Tiếng Anh: Unit 9

3A2

19,25

Nhì

6

Vũ Thúy Hiền Tập đọc: Cò và cuốc

2A2

19,15

Nhì

7

Trần Băng Cốc Mĩ thuật: Vẽ màu trang trí chữ nét đều

3A1

19

Nhì

8

Ngô T.Hồng Minh Âm nhạc: Học hát bài Chim sáo

4A1

19

Nhì

9

Hà Thị Tươi PCTNTT: Phòng tránh ngã

1A3

24,25

Ba GVCNG

10

Nguyễn Thị Điệp Tiếng Anh: Unit 9

1A2

18,75

Ba

11

Ngô Thị Yến Tiếng Anh: Unit 9

1A3

18,5

Ba TT

12

Trương T. Nhàn Tập đọc: Sầu riêng

4A3

18,5

Ba

13

Phạm Hồng Hà Toán: Luyện tập chung

1A1

18,41

Ba

14

Lê Thị Xuân Toán: Phép cộng phân số

4A4

18,4

Ba

15

Phạm Thị Hay SHL tuần 20

2A1

23,3

KK GVCNG

16

Nguyễn Thị Lành HĐTT: TT dân tộc – ngày Tết

4A1

22,25

KK GVCNG

17

Đào Thị Trang Địa lí: Một số nước Châu Âu

5A2

18,25

KK

18

Vũ T. Ngọc Bích Khoa học: Âm thanh trong cuộc sống

4A2

18,2

KK

19

Vũ Thị Phương LT&C: Chủ ngữ trong câu Ai thế nào

4A2

18,13

KK

20

Phạm Danh Quyền Thể dục

4A3

18

KK

ket qua hoi giang anh 1 ket qua hoi giang anh 2

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động của trường tiểu học