KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI VIẾT “Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành GD&ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014)”

Thực hiện Kế hoạch số 4551/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 12/03/2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội – Công đoàn Ngành Giáo dục về tổ chức cuộc thi viết kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô (10/1954 -10/2014). Công đoàn trường TH Tô Hiến Thành xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

1. Mục đích

          – Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014) nhằm tuyên truyền về Giáo dục – Đào tạo tới các thế hệ CBGV, NV học sinh và nhân dân Thủ đô về ngành GD&ĐT Thủ đô qua 60 năm xây dựng và phát triển.

          – Khơi dậy, phát huy, tô đẹp thêm truyền thống tôn sư trọng đạo, truyền thống hiếu học của người Hà Nội và dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của thế hệ nhà giáo, học sinh của trường, ngành GD&ĐT Thủ đô và quận Hai Bà Trưng.

          – Phát hiện, biểu dương những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành GD&ĐT Thủ đô và quận Hai Bà Trưng trong 60 năm qua.

2. Yêu cầu

          – Trong  bài dự thi viết nếu có đề cập đến các tập thể, cá nhân phải thật sự là những tấm gương điển hình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động của Ngành, được đơn vị, địa phương ghi nhận và có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.

            – Những bài viết dự thi không được sao chép, phải đảm bảo chưa đăng tải trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng và các ấn phẩm nào.

          – Công đoàn nhà trường tuyên truyền, vận động đông đảo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi với kết quả cao nhất chào mừng 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô.

3. Tên gọi cuộc thi, đối tượng dự thi:

          – Tên gọi cuộc thi viết: “Kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành GD&ĐT Thủ đô (10/1954 – 10/2014)”.  

          – Chủ đề cuộc thi: Viết về thầy giáo, cô giáo, về nhà trường, các kỷ niệm, ký ức, dấu ấn ngành nghề sâu sắc, các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động nổi bật của trường, ngành GD&ĐT Hà Nội và ngành GD&ĐT quận Hai Bà Trưng 60 năm qua.

          – Đối tượng dự thi: Các tập thể, CBGV, NV và học sinh ngành GD&ĐT Quận và những người quan tâm đến ngành GD&ĐT Thủ đô.

4. Hình thức:

          – Bài viết thể hiện dưới dạng văn xuôi (tùy bút, tản văn, hồi ký, phóng sự)

          – Mỗi bài viết tối đa 2000 từ không kể tư liệu minh họa (khuyến khích việc sưu tầm ảnh, tư liệu minh họa)

          – Mỗi cá nhân dự thi có thể tham gia viết nhiều bài (không hạn chế số lượng)

          – Bài dự thi được đánh máy, cỡ chữ 14 font Times New Roman.

5. Thời gian:  

          Hạn cuối cùng nộp bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi (qua các tổ chuyên môn và Công đoàn Ngành) chậm nhất ngày 29/4/2014.

          Công đoàn trường TH Tô Hiến Thành đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh hưởng ứng tích cực, triển khai thực hiện tốt kế hoạch./.

Tin liên quan chuyên mục: Tiêu điểm