Kế hoạch Tăng cường thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng năm 2015

Thực hiện Kế hoạch số 419/KH- UBATGTQG ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban An toàn giao thong Quốc gia về việc thực hiện quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm đối với trẻ em năm 2015, kế hoạch số 113/KH- BGDDT ngày 9/3/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch 4375/KH- SGD&ĐT  ngày 17/3/2015 của Sở GD&ĐT Hà Nội, Phòng GD&Đt Quận xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với học sinh năm 2015 như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong các nhà trường; tạo sự quan tâm đồng thuận của cha mẹ học sinh và xã hội trong việc chấp hành quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe máy, xe đạp điện

Đến ngày 10 tháng 4 năm 2015 yêu cầu 100% học sinh phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông.

Nhà trường đảm bảo duy trì tình trạng đội mũ bảo hiểm trong học sinh một cách bền vững

  1. Hình thức, nội dung các hoạt động tuyên truyền, giáo dục
  2. Hình thức tuyên truyền, giáo dục:
  • Thông qua: Áp phích, tờ gấp, pano, băng rôn, khẩu hiệu
  • Thông qua các buổi nói chuyện, tổ chức ngày hội, sự kiện, trong các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt đoàn, đội; thông qua hệ thống phát thanh, website của trường…..
  • Thông qua các giờ giảng dạy trên lớp, các hoạt động ngoại khóa, các hội thi, đặc biệt chú trọng mở rộng tuyên truyền tới các bậc cha mẹ học sinh.
  1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục:

Học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông phải thực hiện đội mũ bảo hiểm theo quy định của pháp luật

Thời gian cao điểm xử lý vi phạm của cảnh sát giao thông: từ 6/4 đến ngày 10/4/2015. Và duy trì đến khi không còn hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện xe hai bánh chạy bằng điện tham gia giao thông

Sau ngày 10/4/2015, Sở GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn kiểm tra lưu động. Nếu nhà trường nào còn để hiện tượng học sinh không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông trên xe mô tô, xe máy, xe đạp điện thì đồng chí Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Quận

Thông điệp truyền thông:

  • Trẻ em cũng phải đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy
  • Đội mũ cho con, trọn tình cha mẹ
  • Nhớ lời thầy, cô dặn: Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện.

III/ Tổ chức thực hiện

Triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục về quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh theo kế hoạch của Phòng GD&ĐT; lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh vào các hoạt động ngoại khóa của nhà trường

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động của trường tiểu học