Brett Hull Authentic Jersey   Giờ học vận động của các bạn lớp Giáo dục đặc biệt | Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành

Giờ học vận động của các bạn lớp Giáo dục đặc biệt

Những đứa trẻ khác biệt sẽ có một thế giới riêng của chúng. Trung tâm Giáo dục đặc biệt sẽ khám phá thế giới ấy và giúp các bạn học tập, vui chơi cùng những trẻ khác bằng phương pháp đặc biệt.

Khi trẻ có rắc rối về tâm lý sẽ được đánh giá, sàng lọc nhằm xác định mức độ phát triển hiện tại để đưa ra mức độ can thiệp với các rối nhiễu tâm lý. Các chương trình học được thiết kế phù hợp cho từng nhóm chuyên biệt gồm: Kỹ năng nhận thức, kỹ năng xã hội, phát triển ngôn ngữ, giao tiếp, kỹ năng vận động,.. tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ theo từng đối tượng như: Lao động trị liệu, trị liệu ngôn ngữ, phục hồi chức năng, hỗ trợ và tư vấn tâm lý, đi dã ngoại…giúp trẻ vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm hoà nhập.

Trẻ ở lớp chuyên biệt sẽ được tham gia vào các hoạt động chung với các bạn bình thường trong trường và mỗi tuần sẽ có thêm 2-3 tiết các môn mỹ thuật, âm nhạc, thể dục, Tiếng Anh để sớm hòa nhập. Định kỳ 6 tháng, trẻ được các chuyên gia thuộc Trung tâm Khoa học Giáo dục – Viện khoa học Giáo dục Việt Nam đánh giá lại, giúp giáo viên và chuyên gia tâm lý điều chỉnh chương trình can thiệp cho phù hợp với mức độ phát triển của trẻ.

Một số hoạt động của trẻ trong giờ học vận động ở lớp giáo dục đặc biệt:

_MG_1514

_MG_1445

_MG_1447

_MG_1456

_MG_1458

_MG_1463

_MG_1472

_MG_1476

_MG_1483

_MG_1485

_MG_1487

_MG_1495

_MG_1497

_MG_1502

_MG_1504

_MG_1508

_MG_1495

Nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các con, giúp các con vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm hòa nhập.

 

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động giáo dục đặc biệt

Charley Taylor Womens Jersey