DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2015 – 2016

STT Họ và tên Ngày sinh Chức vụ Điện thoại Ghi chú
I. Ban lãnh đạo
1. Đào Quốc Vịnh 20/5/1955 Hiệu trưởng 0903246092
II. Tổ Tiểu học
1. Phạm Thị Hồng Hà 02/03/1966 GV Tiểu học 01684566594
2. Bùi Thị Anh Đào 05/03/1993 GV Tiểu học 0977034393
3. Vũ Thúy Hiền 01/09/1969 GV Tiểu học 0987724081
4. Bùi Thị Ngọc Bích 30/10/1989 GV Tiểu học 01696292077
5. Đinh Phương Linh 09/11/1987 GV Tiểu học 0904120604
6. Nguyễn Quỳnh Mai 21/12/1993 GV Tiểu học 0982700028
7. Phạm Thị Hay 05/10/1989 GV Tiểu học 01682149424
8. Lê Thị Cúc 11/03/1989 GV Tiểu học 0973067088
9. Lê Thị Xuân 08/02/1980 GV Tiểu học 0906281800
10. Đỗ Thị Thúy 05/08/1987 GV Tiểu học 0979536589
11. Nguyễn Thị Lành 07/02/1988 GV Tiểu học 0976140080
12. Vũ Thị Ngọc Bích 11/11/1991 GV Tiểu học 01666799496
13. Đào Thị Trang 17/1/1991 GV Tiểu học 01696666261
14. Nguyễn Thị Nhuận 19/06/1993 GV Tiểu học
15 Phạm Trang Nhung GV Tiểu học
III. Tổ Tiếng Anh
1. Nguyễn Thị Thùy Dương 24/12/1978 GV Tiếng Anh 0912471368
2. Nguyễn Thị Thu 23/8/1978 GV Tiếng Anh 0976298005
3. Nguyễn Thị Điệp 12/12/1980 GV Tiếng Anh 0985853107
4. Ngô Thị Yến 18/11/1983 GV Tiếng Anh 01282292295
IV. Tổ Văn, Thể, Mỹ
 1. Kiều Thị Thu Hương  27/2/1978 GV Âm nhạc  0975769855
 2. Trần Băng Cốc 11/8/1986 GV Mĩ thuật  01674549529
 3. Phạm Danh Quyền 7/9/1990 GV Thể dục  0988485990
 4. Nguyễn Quang Thư 5/12/1981 GV Tin học  0974051281
V. Tổ Giáo dục đặc biệt 

1.               Lại Thúy An                  17/02/1990         GV Giáo dục ĐB

 

2.               Bùi Thị Hoài Thương     23/03/1988        GV Giáo dục ĐB

 

3.               Trần Thị Tuyết                 22/09/1983       GV Giáo dục ĐB

 

4.               Nguyễn Thị Phượng        18/03/1993       GV Giáo dục ĐB

 

5.                Nguyễn Thị Hồng          10/10/1990        GV Giáo dục ĐB

VI. Tổ Mầm non Tô Hiến Thành 

1.                Đỗ Thị Mai                      14/09/1983           GV Mầm non

 

2.               Nguyễn Thị Loan            21/07/1987           GV Mầm non

 

3.               Trần Huyền Trang          2/1/1995               GV Mầm non

 

4.               Nguyễn Thị Hồng            12/09/1988           GV Mầm non

VII. Tổ Văn phòng
1. Nguyễn Thị Lan Phương 18/4/1981  NV Văn phòng    0947328061
 2. Đào Quốc Minh  20/06/1986 NV Văn phòng 0936783232
 3. Phạm Tùng Lộc  20/06/1993 NV Văn phòng 01696887419
 4. Nguyễn Thị Thu  28/12/1957 NV Y tế 01257397609
VIII. Tổ bếp ăn, bán trú
 1. Trịnh Thị Tình NV Nhà bếp
 2. Dương Thị Thanh Thuận NV Nhà bếp 0985865548
 5. Nguyễn Thị Hường NV Lao công 01645849889
IX. Tổ bảo vệ
 1. Phạm Văn Mạnh NV Bảo vệ 01256726855
 2. Nguyễn Văn Kim NV Bảo vệ
 3.                         Đào Thanh Hải NV Bảo vệ 0913097716
4. Phạm Thế Tài NV Bảo Vệ

 

Tin liên quan chuyên mục: Tiêu điểm