Brett Hull Authentic Jersey   Buổi đánh giá đặc điểm phát triển cho các con lớp Giáo dục đặc biệt | Trường Tiểu Học Tô Hiến Thành

Buổi đánh giá đặc điểm phát triển cho các con lớp Giáo dục đặc biệt

Chiều ngày  24/9 lớp Giáo dục đặc biệt Tô Hiến Thành vinh dự được đón các chuyên gia tâm lý học thuộc Trung tâm Khoa học Giáo dục đặc biệt – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đến thực hiện các bài kiểm tra đánh giá đặc điểm phát triển nhằm thiết kế phương pháp, chương trình can thiệp phù hợp cho các con.

Các bài kiểm tra IQ được Trung tâm Khoa học Giáo dục đặc biệt khuyến cáo 1 năm/lần, đánh giá đặc điểm phát triển thì từ 3 -6 tháng tùy thuộc kế hoạch của các đơn vị. Vì vậy nhà trường đã mời các chuyên gia thuộc Trung tâm Khoa học Giáo dục đặc biệt đến thực hiện việc đánh giá đặc điểm phát triển để các chuyên gia, giáo viên, phụ huynh học sinh có những phương pháp, chương trình can thiệp phù hợp với năng lực học tập và kỹ năng tự lập của mỗi em. Đây là những sự can thiệp rất cần thiết, là định hướng quan trọng trong quá trình giúp các con có thể hòa nhập với các bạn cùng trang lứa.

Tại buổi đánh giá đặc điểm phát triển, các chuyên gia đã thực hiện các bài kiểm tra IQ, sắp xếp hình vẽ, tập đọc, tô màu, khả năng giao tiếp… để đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan nhất đối với sự phát triển của các con.

_MG_8028

Định kỳ 6 tháng các con được đánh giá lại, giúp giáo viên và chuyên gia tâm lý điều chỉnh chương trình can thiệp cho phù hợp với mức độ phát triển của các con.

_MG_8014

Các con được làm các bài kiểm tra IQ, sắp xếp hình vẽ, tập đọc, tô màu, khả năng giao tiếp… để có thể đưa ra những đánh giá chính xác, khách quan nhất.

_MG_8009

Nhà trường luôn quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho tất cả các con, giúp các con vượt qua khó khăn, phát triển năng lực học tập và các kỹ năng tự lập cơ bản để sớm hòa nhập.

Tùng Lộc

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động giáo dục đặc biệt

Charley Taylor Womens Jersey