Khác biệt giữa trẻ tăng động và trẻ hiếu động

Trong khi các bé tăng động thường luôn chân luôn tay ở khắp nơi thì trẻ bình thường hiếu động chỉ ưa hoạt động ở nhà hay chỗ quen thuộc.
TangDongHieuDong-01-3-1471242239

Tranh minh họa.

Vương Linh, Việt Chung

Theo: http://vnexpress.net/infographics/cham-con/khac-biet-giua-tre-tang-dong-va-tre-hieu-dong-3452935.html

 

Tin liên quan chuyên mục: Hoạt động giáo dục đặc biệt